instant karma

punong-puno ako ng mabuting karma ngayon. sana sa reincarnation ko, hindi ako gawing surot ni baby jesus. kanina kasi sa starbucks, may nakaiwan ng wallet na punong puno ng pera. hindi ko ito dinekwat. ibinigay ko sa barrista.

sana hindi siya kleptomaniac.