bad self portraits

lake street dive: ang bago kong paboritong banda. yung musika ng plaka nilang “bad self portraits” ang patutugtugin mo pag mag-isa kang nagmumuni sa kwarto mo pag sabado ng umaga, medyo malamig at umuulan ng malakas.