binagoongan blues

the trick to cooking really good binagoongan is to make the bagoong taste as subtle as possible. in food, as in life, sometimes it’s better for your main ingredient to keep a low profile.

so the question is… what is binagoongan in english?

Binagoongan

WTF indiana?

isa sa mga dahilan kung bakit ayokong magpapaniwala sa relihiyon at mga diyos. tinuturo kasi ng mga simbahan na mamili at maging eksklusibo – di ka kasali kung bakla ka o naniniwala sa pamilyang parehong nanay o parehong tatay.

http://www.cbsnews.com/common/video/cbsnews_video.swf