paglalakbay ng buhay

subukan kahit na ang kaharap mo’y kamangha-manghang pagkabigo. ituloy ang paglalakbay kahit alam mong ika’y maliligaw. huwag matakot sa kung ano ang nangyayari sa mangyayari #mangboysnuggetsofwisdom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.