Late night walk to a bookstore

ang isa sa mga nagbibigay sa akin ng matinding saya lately ay ang paglalakad ko sa gabi. kadalasan madadaan ako sa bookstore ng mga 10:30 PM at mayroon pang nagtitinda ng kape sa loob. dadalhin ko ito sa aking paglalakad at matutuwa.

hunger games

opening ng hunger games kaninang hating gabi. nung dumadaan ako sa tabi ng mahabang pila na nakapulupot sa sinehan ay bigla akong napahinto ng may dalawang makulit na teenager ang pumito sa akin. ngayon, alam ko na kung ano ang pakiramdam ng maging isang sex object.

pero kinilig pa rin ako. hehehe.

Storm Clouds

nagbabadya na naman ang pagdating ng ulan. may snow ngayon sa tuktok ng saddleback. sarap ngang pagmasdan.

.flickr-photo { border: solid 2px #000000; }
.flickr-yourcomment { }
.flickr-frame { text-align: left; padding: 3px; }
.flickr-caption { font-size: 0.8em; margin-top: 0px; }