mga pamangkin ni donald duck

ayon sa balita kahapon, ang lewy dementia raw ang ikatlong pinaka sikat na type ng dementia, at yung mga may sleep disorder daw ang may malaking chance na magkaroon nito. sabi rin sa report, ang pinakasikat daw na dementia ay ang huey dementia at sinusundan ito ng dewey dementia.

2nd opinion

sabi ng doktor ko sa mata, kailangan ko raw palitan yung lenses ng salamin ko kasi lumabo raw ng kaunti ang mata ko over the span of a year. sabi ko how much will it cost?

“250 dollars”, ang sagot ng doktor ko.

“i want a second opinion” ang sabi ko.

“you have bad breath” and balik niya.