About batjay

I am an overseas filipino worker. Now, I am part of that "babalik ka rin crowd" you see around christmas time, arriving at the NAIA in droves from all over, gold chain around their necks, in jeans and maong jacket, ray-ban shades, goatee, and baseball cap, pababa pa lang ang eroplano kinukuha na ang hand-carry luggage at nagpapalakpakan na't handang halikan ang lupa pagka-landing!

Leylah!

Two Years at Stratus

Today is my 2nd year anniversary at Stratus Technologies where everyday, it still is pretty much #FunatWork. It makes a big difference if you get to work with colleagues you respect, don’t fuck with you when you’re not looking, and who are wicked smaaht. 😎

Ordering Coffee and Tea in Singapore

  1. Kopi/Teh: Coffee with condensed milk
  2. Kopi/Teh O: Black Coffee
  3. Kopi/Teh C: Coffee with evaporated milk and sugar
  4. Kopi/Teh Siew Dai: Coffee with evaporated milk and a little sugar
  5. Kopi/Teh Gau: Strong brewed coffee with condensed milk
  6. Kopi/Teh Poh: Weak brewed coffee with condensed milk
  7. Kopi/Teh C: Coffee with evaporated milk and sugar
  8. Kopi/Teh C Kosong: Coffee with evaporated milk but no sugar
  9. Kopi/Teh O Kosong: Coffee without sugar or milk
  10. Kopi/Teh O Kosong Gau: Strong coffee without sugar or milk

The hill we climb

pagdating ng araw, itatanong natin sa ating sarili: saan tayo makakahanap ng liwanag dito sa walang katapusang lilim? ang pagkawala na dala natin, ang dagat na dapat nating tawirin.

ang bukang liwayway ay atin bago pa natin nalaman na ito ay atin. kahit paano, ginagawa natin. kahit paano, naranasan natin at nasaksihan ang isang bansa na hindi sira ngunit hindi pa tapos at kasalukuyan lang isinasagawa.

@amandascgorman #TheHillWeClimb