About batjay

I am an overseas filipino worker. Now, I am part of that "babalik ka rin crowd" you see around christmas time, arriving at the NAIA in droves from all over, gold chain around their necks, in jeans and maong jacket, ray-ban shades, goatee, and baseball cap, pababa pa lang ang eroplano kinukuha na ang hand-carry luggage at nagpapalakpakan na't handang halikan ang lupa pagka-landing!

lechon kahapon, paksiw ngayon

lechon kahapon, paksiw ngayon – ang pagkain natin ay sumasalamin sa maabilidad na paraan ng pamumuhay ng mga pinoy. yaong paggamit ng mga tira-tira para walang masasayang at ang pagpapahaba sa buhay ng pagkain para pwede itong kainin ng mas matagal.

minsan, nagtataka ako kung bakit nakakaya nating magtrabaho sa desyerto ng gitnang silangan, nakikitira sa mga among amoy kambing at may pag-iisip ng tagapag-alaga ng kambing. ngayon, alam ko na, mang boy