don’t cross

ang pinaka hindi sinusunod na sign sa orange county. tumatagos kasi ang mga trail sa mga kalye rito at gusto ng mga may kinauukulan na imbis na tumawid ng diretso across the street eh maghanap ka ng stop light na may tawiran at doon tumawid.

walang gumagawa nito.

ang magasawang arjun at selena

mayroon kaming kapitbahay na mga stormtrooper: ang magasawang arjun at selena.

unang nagkakilala sina arjun at selena sa buwan ng endor, nang mahuli sila ng mga ewok na nagnanakaw ng pakwan. dalawa ang naging anak nila – si hapreet at gulana. lumipat ang pamilya dito sa irvine kasi maganda ang school system at walang masyadong crime.