Pilipinas, sa Kuko ng Kabiguan

mahirap tanggapin ang parating na anim na namang taon ng pagtitiis.

mahirap sukatin ang halaga ng lahat ng mawawalang pagkakataon para sa ating bansa na iangat ang kanyang sarili at maging karapat-dapat sa ating sama-samang pagsusumikap.

inimbitahan tayong makibahagi sa piging na inihanda para sa isang hari ngunit sa halip ay pinili ng ating mga kababayan na kumain ng bulok na ebak.

Good days and bad days

Ang mga araw ay ipoipo ng aktibidad. Ang pagtira sa ospital ay parang pagtira sa hotel – maliban sa ang aking asawa ay may cancer.

Mayroong room service, lahat ng luho ay ibinibigay, at ang mga nars at doktor at naka abang sa iyo.

May mga mabuti at masamang araw. Ang kahapon at ngayon ay magandang araw.

Best in Gown 2022

First I’d like to congratulate and recognize all the you rock award winners all the recipients from over the past six months.

As many of you know, this award really recognizes individuals for their efforts and their contributions, beyond the scope of what we consider their day to day role – and also they exemplify our corporate values and everything they do.