instant karma

punong-puno ako ng mabuting karma ngayon. sana sa reincarnation ko, hindi ako gawing surot ni baby jesus. kanina kasi sa starbucks, may nakaiwan ng wallet na punong puno ng pera. hindi ko ito dinekwat. ibinigay ko sa barrista.

sana hindi siya kleptomaniac.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.