MAGANDANG PAMBALOT NG TINAPA

Top 5 list ng magandang gamit sa newspaper pagkatapos itong basahin:

  1. pambalot ng tinapa
  2. itataklob sa mga nasagasaan sa highway
  3. pambalot ng ebak (basta hindi malabnaw) pag walang banyo
  4. ipapatong sa mukha para makatulog
  5. kolektahin at ibenta sa bote-dyaryo para may pambili ng gin bulag

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.