don’t cross

ang pinaka hindi sinusunod na sign sa orange county. tumatagos kasi ang mga trail sa mga kalye rito at gusto ng mga may kinauukulan na imbis na tumawid ng diretso across the street eh maghanap ka ng stop light na may tawiran at doon tumawid.

walang gumagawa nito.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.