ang aking simbahan

eto ang simbahan, para sa akin. wide open trails kung saan makakatakbo akong mag-isa habang nakikinig sa musika o nagmumuni kung bakit pinayagan ni baby jesus na sumakay sa ark ni noah ang ipis, lamok at surot.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.