hunger games

opening ng hunger games kaninang hating gabi. nung dumadaan ako sa tabi ng mahabang pila na nakapulupot sa sinehan ay bigla akong napahinto ng may dalawang makulit na teenager ang pumito sa akin. ngayon, alam ko na kung ano ang pakiramdam ng maging isang sex object.

pero kinilig pa rin ako. hehehe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.