Late night walk to a bookstore

ang isa sa mga nagbibigay sa akin ng matinding saya lately ay ang paglalakad ko sa gabi. kadalasan madadaan ako sa bookstore ng mga 10:30 PM at mayroon pang nagtitinda ng kape sa loob. dadalhin ko ito sa aking paglalakad at matutuwa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.