guho

Shorecliffs ano kaya ang pakiramdam ng may bahay na malapit nang gumuho? bahay na ilang taon mong pinagputahan, unti-unting gumuguho dala ng pagbagsak ng lupang kanyang kinatatayuan. oo virginia, para siyang yung kastilyong buhangin na kinakanta ni basil.