guho

Shorecliffs ano kaya ang pakiramdam ng may bahay na malapit nang gumuho? bahay na ilang taon mong pinagputahan, unti-unting gumuguho dala ng pagbagsak ng lupang kanyang kinatatayuan. oo virginia, para siyang yung kastilyong buhangin na kinakanta ni basil.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.