bad self portraits

lake street dive: ang bago kong paboritong banda. yung musika ng plaka nilang “bad self portraits” ang patutugtugin mo pag mag-isa kang nagmumuni sa kwarto mo pag sabado ng umaga, medyo malamig at umuulan ng malakas.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.