santong kabayo

ang balitang matunog ngayon dito sa los angeles ay tungkol kay cardonal mahoney na nagtakip sa katarantaduhan ng mga pari niya sa LA ardiochese. di ko alam kung bakit may naniniwala pa sa diyos na pumapayag na gahasain ng mga kaparian niya ang mga musmos sa pangalan niya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.