16 thoughts on “Bawal martilyohin ang bukas na delata

  1. Bossing:
    Iyong martilyo symbol lang yan ng martilyo ng judge, pag ikaw huli, dala ka presento, judge palo martilyo sa ulo mo, err sa lamesa , tapos sabi, ikaw bayad $500.00. Thank you very much!!!

      • negotiable. Depende sa laki ng lata at kung anong brand..hehehe! So dapat before itapon tanggalin muna ang label. Pano kaya kung nakadikit ang label sa lata mismo at hindi sa papel kagaya ng sa sardinas natin? Hmmmn.. ๐Ÿ˜‰

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.