Long haired freaky people need not apply

Don't embark or disembark from the boat while it's still in the middle of the water

kinuhanan ko ito habang nakasakay sa isang bangka sa china. ang gusto ata nilang sabihin dito ay “huwag kang sasakay (o bababa) sa bangka habang nasa gitna pa ito ng tubig.”

14 thoughts on “Long haired freaky people need not apply

  1. At least mas malinaw itong sign:

    I Would Hate to End Up at the Anus and Intestine Hospital

    Siyanga pala, congrats on your successful run noong Linggo! May co-worker ako na nag-participate on that event (her running group was sponsored by UPS, so if you spotted any brown-shirted runners, you may have seen her). If you’re gonna take up a cause, boobs are a good place to start 🙂

  2. no on/off.

    hey classmate daisy. natawa ako doon sa pangalan ng hospital. maraming ganyan na literal translation sa china. every time akong bumibisita roon ay may nakikita akong mga sign. sadly, pagdating nitong olympics ay binabago na nila ang mga ito. i think mayroong group na ang ginagawa lang ay mag correct ng mga maling english.

    nawawala tuloy ang charm ng china. i love those signs.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.