Hold Infinity in the palm of your hand

dear unkyel batjay,

bakit po ba parang pek-pek ang hitsura ng bulaklak ng mga orchid?

ngamamahal,
gentle readerdear gentle reader,eh kasi kung ginawa ng diyos na mukhang balunbalunan yung bulaklak ng orchid eh walang bibili nito. pero teka muna at nalilito ako – ano na nga ba sa english ang “balunbalunan”?

ingat,
unkyel batjay

16 thoughts on “Hold Infinity in the palm of your hand

  1. ano ba yun????

    pero true yun, Fafa, mukha ngang peks no???

    ang paang nagdadasal parang peks, ang bulaklak parang peks. bilib ka na ba, fafa, it’s a very feminine world! hehehehhe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.