Iyak ng Sanggol Blues

madilim nung gabing iyon, mang boy. lingon sa kaliwa. lingon sa kanan. walang tao. doon niya naisipang umihi sa pader. malapit na siyang matapos nung bigla siyang ginulat ni solomon. napasigaw tuloy siya na parang bagong panganak na sanggol

out of the night that covers me

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.