hey, you’ve got to hide your love away

isa sa mga paborito kong kanta ng beatles. sa pelikulang help, kinanta nila ito sa loob ng isang magarang bahay. yaong bahay na iyon ay bata pa lang ako’y pinangarap ko ng tirahan dahil sa nakalubog na tulugan ni ringo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.