turkey burger

sa wakas, narining na rin ng burger king ang hiling ng sambayanan na magkakaroon ng mas healthy option sa kanilang fastfood menu. simula ngayong lingo, maghahain na ang burger king ng turkey burger.

kaya lang daw, di mo siya pwedeng orderin na walang kasamang large fries, large coke at warm OREO® brownie sundae.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.