compassion and acceptance in a godless world

ang isang benepisyo ng walang diyos eh hindi mo dala ang bagahe ng mahigit dalawang libong taon na paniniwala. pag may kaharap kang tao, di mo siya tinitingnan batay sa kayang paniniwala o kasarian. tapos, pwede ka pang kumain ng sisig at lechon kawali kahit na alas tres pa ng hapon ng biyernes santo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.