banana blues

the gospel according to mang boy #004: habang mahal na araw, iniisip kong maigi ang pagkamatay ni hesus. kung nadulas pala siya sa balat ng saging, naiuntog ang ulo sa semento at namatay, lahat ng mga kristiyano sa buong mundo ay magsusuot ng kwintas na lakatan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.