virgin

ang unang tanong ni sexist at taklesang mang boy nung may nakasalubong siyang kaibigang buntis na huli niyang makita ay nung nag graduate sila ng high school: “ay, eh di hindi ka na pala virgin, ‘no?”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.