BatJay in the Simpson's Universe

BatJay in the Simpson's Universe

kung gawin akong cartoon character sa “the simpsons“, ito ang magiging hitsura ko. mahilig akong magsuot ng itim na damit. siguro dahil partially color blind ako: walang appeal sa akin ang pastel tones.

salamat nga pala kay mark para sa kalokohang ito. d’oh!

8 thoughts on “BatJay in the Simpson's Universe

  1. singkit ako sa tutuong buhay kasi. singkit na kayumangging balbon, asamateropak. siguro nalahian ang angkan namin ng magkahalong intsik, malay at bumbay. pwede na akong sumali sa miss international.
    oo gilbert, inabot ko si atom. pati na rin si atom ant.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.