TECH SUPPORT ENGINEER

unforgettable encounter with a customer nung tech support engineer pa ako sa pilipinas.

BATJAY: sorry sir, hindi ako nakapunta sa office mo kahapon dahil nagkasakit ako.

ENGINEERING MANAGER: ano bang sakit mo?

BATJAY: may lagnat po ako.

ENGINEERING MANAGER: PUTANG-INA KA, WALA AKONG PAKIALAM KUNG PUMUNTA KA RITO SA OPISINA KO NA NAKASAKAY SA KARO NG PATAY. PAG PINAPUNTA KITA RITO, KAILANGAN PUMUNTA KA!

ang tech support customer service war story na ito ay handog sa inyo ng “BIRCHTREE HOLLAND POWDER MILK, ang gatas na may gata”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.