DEDICATED TO THE ONE I HEART

Gusto ko lang i-dedicate ang susunod na awitin sa aking maybahay na si Jet, ang ex-nurse na may kaakit-akit. mylab, para sa iyo itong susunod na kanta ng Allman Brothers Band, na pinamagatang “Blue Sky”. hehehe… para tayong may programa sa radyo.

Miron: “Good Evening Mang Ernie, pwedeng bumati?”

MangErnie: “Naku iho, public service itong programa ko, hindi pwede”.

Miron: “Mang Ernie, pwede na lang magtanong?”.

MangErnie: “o sige, anong tanong mo?”.

Miron: “Ano po ba ang pagkakaiba ng rings ng Saturn sa rings around Uranus?”.

MangErnie: “Naku, iho, pang-health lang ang mga tanong sa linyang ito. Kung gusto mo ng Science, doon ka tumawag sa isang line, OK.”

Miron: “O sige Mang Ernie, ire-report ko na lang po yung babae at ang leon na nag-se-sex.”

(BLAGADAG!) Sabay bagsak ng telepono… i swear to god, nangyari ito. Anyway, my lab:

You’re my blue sky, you’re my sunny day.
Lord, you know it makes me high
when you turn your love my way,
Turn your love my way.

isama na natin sa dedication sa iyo ang painting ko ng kabayu-kabayuhan na galing pa ng paete, laguna…

Old Stewball

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.