The hill we climb

pagdating ng araw, itatanong natin sa ating sarili: saan tayo makakahanap ng liwanag dito sa walang katapusang lilim? ang pagkawala na dala natin, ang dagat na dapat nating tawirin.

ang bukang liwayway ay atin bago pa natin nalaman na ito ay atin. kahit paano, ginagawa natin. kahit paano, naranasan natin at nasaksihan ang isang bansa na hindi sira ngunit hindi pa tapos at kasalukuyan lang isinasagawa.

@amandascgorman #TheHillWeClimb

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.