Sangandaan

Walang kumplikasyon
Walang kumplikasyon
Ang buhay mo noon
Kalooban mo’y panatag
Kalangitan ay maliwanag
Ang daan ay tuwid at patag
Sa buhay mo noon

Ngunit bawat pusong naglalakbay
Dumarating sa sangandaan
Ngayong narito ka
Kailangang magpasya
Aling landas ang susundin ng puso?
Saan ka liligaya?
Saan mabibigo?
Saan ka tutungo?

Kay daling sumunod
Sa hangin at agos
Aasa ka na ang dalangin
Gagabay sa iyong damdamin
Ngunit saan ka dadalhin
ng hangin at agos?

Alam mong bawat pusong nagmamahal
Dumarating sa sangandaan
Ngayong narito ka
Kailangang magpasya
Aling landas ang susundin ng puso?
Saan ka liligaya?
Saan mabibigo?
Saan ka tutungo?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.