It’s finger lickin’ good

dear mang boy,

pansamantalang ihihinto ng Kentucky Fried Chicken ang matagal na nilang kataga na “it’s finger lickin’ good,” dahil daw hindi ito nararapat sa kasalukuyang kalagayan ng COVID-19 kung saan ang personal na kalinisan ay pangunahing prayoridad para hindi ito lumala pa ng husto.

nagmamahal,
unkyel batjay

PS ayon sa mga awtoridad, ang bago raw na kataga ng KFC ay “Please lang po, huwag gawing sabaw ang gravy”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.