leadership

Image may contain: screen

ito ang aking isinasapuso, mang boy.

at sa mga ito, ang aking mga karagdagan: maging rebelde paminsan-minsan, huwag magatubiling makipagsalaran, huwag matakot mabigo, pagmamay-ari ng iyong mga pagkakamali at gawing mas mahusay sa susunod.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.