Mang Max, Hindi Karpintero

sa mundo ko, mang boy, ang “Mang Max: Fury Road” ay isa sa mga pinakamandang pelikula sa kasaysayan ng pelikula. isangdaang taon mula ngayon, ipagdiriwang pa rin ng sangkatauhan ang kahusayan nito.

panoorin ninyo yung colored at black and chrome version back to back. it’s ispekpektakyular.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.