kagat-kagatin ang tira-tira

Crispy Binagoongan Part 3 – pasarap ng pasarap, mang boy, habang tumatagal. mayroon pa sigurong Part 4, pagkatapos susunod kong lulutuin ito ay sa pasko na siguro.‪

may natira pang kaunting ulam – gawin ko kayang #binagoongan fried rice?‬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.