Hawakang Maigi ang mga Ala-ala

Quarantune: hold on to memories – madalas kong pinapatugtog sa aking paglalakad, mang boy. angkop na angkop kasi habang ating idinadalamhati ang pamumuhay bago nagka-COVID na baka hindi na magbalik.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.