Love in the Time of Corona

nakatira kami sa isang bahagi ng hilagang texas na nasa gitna ng dalawang county – dallas at collin. sa dallas county, mayroon shelter-in-place order, sa collin eh bahala ka sa buhay mo.

nakakalito para sa mga residente, mang boy. mapanganib din, siyempre, lalong-lalo na doon sa mga hindi nakaka-alam kung uurong o susulong. ngunit ito ang aming katotohanan – na ang pagtugon ng mga lungsod sa mga problema ay idinidikta ng partidong pampulitika at hindi ng agham.

tantiya ko, mga isa o dalawang buwan mula ngayon, malalaman natin ang mga resulta ng eksperimentong panlipunan na ito. sana, ang texas ay nasa sapat na kalooban ng amerika na pakikinggan ni baby jesus ang mga panalangin ng mga naniniwala sa himala na hindi malaki ng epekto ng corona virus, at kaunti lang ang mamamatay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.