Quarantunes

ang unang dalawamputlimang awit ng aking 2020 spring playlist, mang boy. sa kabuuan, 1069 na kanta, pwedeng patugtugin ng tatlong araw na walang patayan – pampagana, pampasigla, kasama sa paglalakad, pangsamba, pampalipas oras habang nakakulong sa haybols #QuaranTunes

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.