eroplano blues

pag nasa isle seat ka ng eroplano, ang ipinapanalangin mo ay hindi masyadong tatayo yung makakatabi mo. yung katabi ko sa flight ngayon eh naka labinlimang ihi at tae ata, muntik ko nang regaluhan ng arinola.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.