Mahalagang Balita: Graveyard Company First to Test Market in Duterte’s Philippines

dear mang boy,

ang ibig sabihin ba nito eh kaya magandang negosyo ang funenarya sa baying magiliw ay dahil maraming mamamatay na mga masasamang tao sa pag-upo ni duterte?

praise god!
unkyel batjay

PS oo nga pala, naisip ko rin ito: kung extrajudicial killing na rin lamang ang plataporma ng papasok na administrasyon eh pwede bang unahin na nila yung mga magnanakaw sa gobyerno?

#Duterte #Philippines #ExtraJudicialKilling

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.