in the country

mahusay ang pagtanggap ng mga kano sa libro ni mia alvar kung kaya’t binili ko siya agad. makikita ko kaya ang sarili ko sa mga tauhan niya? sana.

http://www.npr.org/player/embed/414655706/414671639

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.