takipsilim texas

ang mahusay pag tag-init na hilagang bahagi ng daigdig eh kahit malapit nang mag ika-siyam ng gabi eh maliwanag pa rin.

Sunset

ang larawang ito ay hatid sa inyo ng titik “T” #takipsilim #texas #takbo #tagalog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.