dear uncle nick

birthday nga pala ni unkyel nick ngayon, ang inspirasyon ng “dear unkyel batjay“. sabi ng mommy ko, pag hinarap daw ako sa daddy ko at nagpaligsahan kami ng boses, ako raw ay mistulang boses kike.

maraming pinalaglag na panty ang boses ni uncle nick. yan ang dahilan kung bakit libo-libo ang kapatid ko sa labas. BWAHAHAHA.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.