mommy is 89

birthday ng mommy ko ngayon. 89 years old na siya. sana patuloy siyang biyayaan para matagal ko pa siyang makapiling. tumawag ako kagabi sa kanya, maghahanda raw siya dahil may mga bisitang darating ngayon. buti naman.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.