Longsilog

dear mang boy,

ang sikreto para mapalapit ka sa pinupusuan mo ay simple lang – una, pag bisita niya sa bahay mo, dapat marami kang libro sa kwarto. pangalawa, kung sakaling ma-impress mo siya at nag spend siya ng overnight sa piling mo, kailangan marunong kang magluto dahil sinisigurado ko sa iyo na madadagdagan ang pogi points mo kung pag gising niya sa umaga eh may nakahanda ng almusal.

ingat,
unkyel batjay

.flickr-photo { border: solid 2px #000000; }
.flickr-yourcomment { }
.flickr-frame { text-align: left; padding: 3px; }
.flickr-caption { font-size: 0.8em; margin-top: 0px; }


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.