teeth!

habang nakaupo ako sa dentist chair kaninang umaga, matunog na matunog ang kulo ng tiyan ng hygienist ko, all throughout the time na nililinis niya ang naninilaw kong ngipin. sorry tuloy ng sorry.

tawa naman ako ng tawa.

1 thought on “teeth!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.