steve .45

nung nasa atari raw nagtatrabaho si steve jobs, nilagay siya ng may-ari sa night shift kasi masyado raw malakas ang dating at malakas din daw ang putok. yan ang isa lang sa mga impoertanteng natutunan ko sa pakikinig sa biography ni pareng steve.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.