Pag Tumama Ako sa Lotto

  1. pag tumama ako sa lotto, ang una kong gagawin ay paputiin ang butas ng pwet ko para maganda tingnan kahit na sa closeup picture.
  2. pag tumama ako sa lotto, ang pangalawa kong gagawin ay magpa brazilian ng kili-kili.
  3. pag tumama ako sa lotto, ang pangatlo kong gagawin ay mag hire ng katulong na taga bukas ng butong pakwan.
  4. pag tumama ako sa lotto, ang pang-apat kong gagawin ay magpagawa sa mga scientist sa NASA ng diet pork belly na nakakagaling sa stroke.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.